Jeg vet om et tre

Et stort, traust og solid ett

med røttene godt plantet i jorda.

Treet har opplevd mang en høst og vår,

stått der til glede for alle som gikk forbi.

Latt sine grener med mange fine blad

breie seg utover som beskyttende vinger –

Aller mest for de mindre, yngre treene som sto rundt.

Flere stormer har det nok vært

men treet var robust og seigt og sto like godt

– men den siste stormen var hard

Treet sto bøyd i vinden

ville ikke la seg knekke

Det kjempet lenge men måtte tape.

En vinterdag veltet treet.

Etter stormen kom et stille regn

De andre treene sto rundt med regntunge blad

dråper falt ned på marken

akkurat som tårer.

Plassen der det store treet sto står tom

Små vakre blomster har begynt å vokse frem

strekker seg mot sola

som skinner ekstra godt på den åpne tomme plassen.

Treet kan vi si var -navn-

Han/hun som var der til glede for oss alle

Treene rundt er alle oss som var så heldige å kjenne han

De små blomstene er minner

Minnene vil komme og de skal vi glede oss over.

De vil varme oss alle i mange år fremover

Akkurat som sola

Den vil tørke bort tårene våre.

(Kjell Morten Bråten, Skien)

Reklamer

En begravelse i regi av Unitarforbundet

FB_IMG_1481648895004

En begravelsesseremoni i regi av Unitarforbundet

Døden kan komme brått eller den kan komme ventet.

Uansett når et familiemedlem dør er vi kanskje ikke helt forberedt på alt det praktiske som må ordnes i sammenheng med dødsfallet. Det kan være en vanskelig prosess å både gjennomgå sorg og samtidig ordne, og ta stilling til alle spørsmål som vil komme.

Familien kan få den meste av hjelpen ved å kontakte et begravelsesbyrå. De kan ta hånd om alle de praktisk gjøremålene, og de kan gi råd og veiledning. De har lang og god erfaring fra alle typer begravelser og alt som skal ordnes av papirer i tilknytning til et dødsfall

Men det kan også være godt å få hjelp til det følelsesmessige og tanker man har etter et tap av et familiemedlem eller en god venn. Det kan være godt å snakke om det som er skjedd og hva som nå skal skje.

Det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal takle sorg. Det eneste måtte være å bruke tid. Tiden før en begravelse oppleves gjerne kort og man føler nok ofte at man ikke får tid til denne sorgen midt i alle avgjørelsene som skal taes. Unitarforbundet ønsker å følge dere i prosessen og er behjelpelige både med sorgsamtaler og forberedelsessamtaler til begravelsen.

Minnestund og gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

I Unitarforbundet kan man velge mellom borgerlig, livssynsnøytral, personlig begravelse eller ha begravelse med religiøse momenter. Med religiøse momenter mener vi at seremonien i all hovedsak handler om den avdøde, men at man kan ha med religiøse vers, sitater fra f.eks bibel eller koran – eller ha religiøse sanger. Hvis ikke avdøde selv har ytret ønsker om hvordan begravelsen skal foregå har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden:

  1. ektefelle,
  2. barn,
  3. foreldre,
  4. barnebarn,
  5. besteforeldre,
  6. søsken,
  7. søskens barn
  8. foreldres søsken

Unitarforbundet følger: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd: Gravferdsloven