Fremhevet

En begravelse i regi av Unitarforbundet

En begravelsesseremoni i regi av Unitarforbundet

Døden kan komme brått eller den kan komme ventet.

Uansett når et familiemedlem dør er vi kanskje ikke helt forberedt på alt det praktiske som må ordnes i sammenheng med dødsfallet. Det kan være en vanskelig prosess å både gjennomgå sorg og samtidig ordne, og ta stilling til alle spørsmål som vil komme.

Familien kan få den meste av hjelpen ved å kontakte et begravelsesbyrå. De kan ta hånd om alle de praktisk gjøremålene, og de kan gi råd og veiledning. De har lang og god erfaring fra alle typer begravelser og alt som skal ordnes av papirer i tilknytning til et dødsfall

Men det kan også være godt å få hjelp til det følelsesmessige og tanker man har etter et tap av et familiemedlem eller en god venn. Det kan være godt å snakke om det som er skjedd og hva som nå skal skje.

Det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal takle sorg. Det eneste måtte være å bruke tid. Tiden før en begravelse oppleves gjerne kort og man føler nok ofte at man ikke får tid til denne sorgen midt i alle avgjørelsene som skal taes. Unitarforbundet ønsker å følge dere i prosessen og er behjelpelige både med sorgsamtaler og forberedelsessamtaler til begravelsen.

Minnestund og gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

I Unitarforbundet kan man velge mellom borgerlig, livssynsnøytral, personlig begravelse eller ha begravelse med religiøse momenter. Med religiøse momenter mener vi at seremonien i all hovedsak handler om den avdøde, men at man kan ha med religiøse vers, sitater fra f.eks bibel eller koran – eller ha religiøse sanger. Hvis ikke avdøde selv har ytret ønsker om hvordan begravelsen skal foregå har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden:

 1. ektefelle,
 2. barn,
 3. foreldre,
 4. barnebarn,
 5. besteforeldre,
 6. søsken,
 7. søskens barn
 8. foreldres søsken

Unitarforbundet følger: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd: Gravferdsloven

Hjelp til dødsannonse

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte om at døden til en kjær person har funnet sted.

En dødsannonse gjør dødsfallet kjent for familie, venner etc., og dette gjøres tradisjonelt gjennom en dødsannonse i en avis.

Dødsannonsen skal iallefall vise:

 • symbol øverst – kan være religiøst som feks et kors – eller andre symbol
 • navn på avdøde – gjerne også fødenavn
 • stedsnavn – noen bruker også fødested
 • dato personen ble født – dødsdato – noen bruker alder.
 • Når og hvor begravelse finner sted – eller om begravelsen har allerede skjedd i stillhet.

Så kan også annonsen i teksten etter symbolet

 • vise nærmeste families relasjon (min kjære mor, min umistelige søster, vår tante osv.
 • minnevers til den avdøde
 • spesielle ønsker i forhold til om familien ønsker blomster til hjemmet – eller om de ønsker at det heller skal gis en gave til en organisasjon.
 • hvis det er en minnestund etter begravelsen oppgir man gjerne hvor og at alle er velkommen.

I dag er det stadig vanligere å bruke andre symboler enn det vi ofte er vant med – korset eller symbolet for den religiøse tro den avdøde hadde.

I dag er det også vanlig å bruke andre symboler som kan vise hobbyer, organisasjoner eller jobb avdøde hadde – ja til og med fotballaget han/henne støttet. Søk gjerne på google etter andre symboler som kan brukes. I dag er det meste lov – bare det gjøres i respekt for avdøde.

Det er gjerne begravelsesbyrået man planlegger dødsannonsen med – og de formidler denne videre til den avisen dere ønsker å ha den trykket i.

Vi har hentet en mal fra https://www.kampenes.no/